Nu toți vom adormi, dar toți vom primi trupuri duhovnicești

„Iată, taină zic vouă: nu toți vom adormi, dar toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi: căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba.”

Domnul i-a spus în vedenie Sfântului Ioan Teologul: „Iată, toate le fac noi” (Apocalipsa 21, 5) – și El va face trupuri noi. Trupurile nu vor mai fi ca cele dinainte, ci de un soi cu însușiri necunoscute nouă, fiindcă se spune în Scriptură că vor fi trupuri duhovnicești.

Apostolul Pavel ne-a vestit despre cei ce vor fi vii în ziua înfricoșătoare a Judecății lui Hristos. El spune așa: „Iată, taină zic vouă: nu toți vom adormi, dar toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi, la trâmbița cea de apoi: căci trâmbița va suna și morții vor învia nestricăcioși, iar noi ne vom schimba – căci se cuvine ca stricăciosul acesta (trupul) să se îmbrace în nestricăciune, muritorul acesta să se îmbrace întru nemurire” (l Corinteni 15, 51-53). 

(Sfântul Luca al CrimeeiLa porțile Postului Mare, Editura Biserica Ortodoxă, București, 2004, pp. 35-36)

De la același autor

Ultimele din categorie