Oamenii au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu mai mult decât de aer şi de lumină

Domnul le-a spus ucenicilor săi: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea” (Marcu 16, 15). Aşadar, şi Sfânta Scriptură să se răspândească în toată lumea şi să fie la îndemâna a toată făptura lui Dumnezeu. 

Cuvântul lui Dumnezeu este pretutindeni şi la îndemâna tuturor, la fel ca aerul, şi lumina, şi apa, şi pâinea, şi pământul. Şi toată natura este de fapt cuvântul lui Dumnezeu în imagini ce sunt la îndemâna tuturor celor ce vor să gândească. Şi atunci, de ce cuvântul Evangheliei, cuvântul vieţii, să fie scump şi rar? De ce oamenii au nevoie de el mai mult decât de aer şi de lumină şi de apă şi de pâine, la fel cum au mai multă nevoie de viaţa veşnică decât de această viaţă trecătoare? Domnul le-a spus ucenicilor săi: „Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea” (Marcu 16, 15). Aşadar, şi Sfânta Scriptură să se răspândească în toată lumea şi să fie la îndemâna a toată făptura lui Dumnezeu. Şi să dea Dumnezeu ca ea să fie nu doar cea mai ieftină decât toate celelalte cărţi, cărţi fără folos şi vătămătoare, ci să fie cu totul gratuită, la fel cum cele mai însemnate şi mai trebuincioase stihii ale naturii sunt gratuite. Uită-te: lucrurile de lux şi de prisos, acelea sunt cele mai scumpe. Şi otrăvurile sunt scumpe, foarte scumpe. Întreabă în farmacii, şi vei afla că otrăvurile sunt foarte scumpe. Aşa e şi cu cărţile. Cărţile religioase ale popoarelor necreştine, de pildă ale vechilor egipteni, indieni şi persani, au fost şi sunt cărţi foarte scumpe, şi ca atare inaccesibile majorităţii oamenilor. Negreşit, şi asta este din purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ca rătăcirea să fie mărginită ca întindere şi să nu se împrăştie cu uşurinţă în popor. Din purtarea de grijă a lui Dumnezeu Cartea adevărului şi a vieţii este deschisă şi la îndemâna tuturor. Cuvântul lui Dumnezeu să te lumineze.

(Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Editura Sophia, Bucureşti, 2003,  pp. 224-225)

De la același autor

Ultimele din categorie