Dragostea vrednică de laudă, dragostea mijlocie si dragostea pătimaşă

Oamenii se iubesc unii pe alţii pentru aceste cinci pricini: pentru Dumnezeu, pentru fire, pentru slava deşartă, pentru iubirea de argint sau pentru plăcere.

Oamenii se iubesc unii pe alţii, fie în chip vrednic de ocară, fie pentru aceste cinci pricini: sau pentru Dumnezeu, cum iubeşte cel virtuos pe toţi, atât pe cel virtuos cât şi pe cel ce încă nu este virtuos; sau pentru fire, cum iubesc părinţii pe copii şi invers; sau pentru slava deşartă, cum iubeşte cel slăvit pe cel ce-l slăveşte; sau pentru iubirea de argint, cum iubeşte cineva pe cel bogat pentru a primi bani; sau pentru plăcere, ca cel ce-şi slujeşte stomacul şi cele de sub stomac. Dragostea cea dintâi este vrednică de laudă; a doua e mijlocie; celelalte sunt pătimaşe.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia – Volumul 2, Editura Humanitas, Bucureşti)

De la același autor

Ultimele din categorie