Cine este omul cel tainic al inimii?

Privește toate aceste stări și simțăminte și vei vedea chipul „omului cel tainic al inimii”.

Omul cel tainic al inimii este omul acela care ia chip în inimă atunci când în aceasta se sălășluiesc toate simțirile și stările sufletești bune. Privește toate aceste stări și simțăminte și vei vedea chipul „omului cel tainic al inimii”. Iată aceste stări sufletești: „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și bună-cucernicie”, scrie Sfântul Petru, iar „din partea voastră puneți toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoștința, la cunoștință, înfrânarea, la înfrânare, răbdarea, la răbdare, evlavia, la evlavie, iubirea frățească, iar la iubirea frățească, dragostea” (II Petru 1, 5-7).

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Tâlcuiri din Sfânta Scriptură pentru fiecare zi din an, Editura Sophia, București, 1999, p .17)

De la același autor

Ultimele din categorie