Rugăciunea „cu înţelegere”

Este rugăciunea întru cunoştinţă, cu mintea adunată. Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere (Psalmul 46, 7).

Cineva mi-a zis:

– Vrem să ne faci o rugăciune.

I-am răspuns:

– O să mă rog în inima mea, cu smerenie, Domnului. O să mă rog „cu înţelegere”.

Zice:

– Ce înseamnă „cu înţelegere”?

– Adică rugăciune întru cunoştinţă, cu mintea adunată. Uite! Odată se adunase lumea în piaţă şi cereau Prorocului David să le vorbească, căci se întâmplase un oarecare eveniment însemnat şi întreaga lume striga. Şi a ieşit Prorocul şi le-a zis: Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi. Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere (Psalmul 46, 7).

A fost mulţumit şi mi-a zis:

– Unde se află în Sfânta Scriptură, să merg să-l găsesc? Care psalm este?

– Îmi pare că începe aşa: Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie… (Psalmul 46).

(Ne vorbeşte părintele Porfirie – Viaţa şi cuvintele, Traducere din limba greacă de Ieromonah Evloghie Munteanu, Editura Egumeniţa, 2003,  pp. 220-221)

De la același autor

Ultimele din categorie