Să lucrăm exercițiul sârguinței!

Dacă vremea ar cere să faci o oră de rugăciune şi aceasta apasă greu asupra lenevirii tale, începi rugăciunea ca şi cum ai avea a te ruga numai un sfert de oră. Apoi lesne vei trece la o jumătate de oră şi de la aceasta la alta.

Dacă gândul cel rău, luptând să te arunce în lene, îţi spune că pentru a dobândi o faptă bună dorită o să treci prin grele încercări şi în zile îndelungate şi că duşmanii tăi sunt mulţi şi puternici, iar tu eşti unul singur și slab, şi că trebuie să faci multe şi mari fapte ca s-o dobândeşti, dacă acestea ţi le-ar pune înainte gândul lenevirii, nu-l asculta, ci pune-ţi înainte fapte, ca şi cum ai avea să întâmpini prea puţină osteneală să lupţi numai cu un vrăjmaş, ca şi când n-ai avea alţi potrivnici, şi cu o astfel de nădejde, ca şi cum ai fi (după cum şi eşti) ajutat de Dumnezeu, mai puternic decât orice împotrivire. Căci, făcând astfel, lenea începe a slăbi, tu te aşezi ca să intre în sufletul tău puţin câte puţin virtutea opusă, sârguinţa.

Tot astfel fă şi pentru rugăciune. Adică: dacă vremea ar cere să faci o oră de rugăciune şi aceasta apasă greu asupra lenevirii tale, începi rugăciunea ca şi cum ai avea a te ruga numai un sfert de oră. Apoi lesne vei trece la o jumătate de oră şi de la aceasta la alta. Iar de simţi uneori rezistenţa şi împotrivirea foarte violentă a lenii, lasă pentru moment rugăciunea, ca să nu te dezguşti, şi după o mică întrerupere reia rugăciunea lăsată. Aceeaşi metodă se cuvine s-o foloseşti şi în lucrul mâinilor ori în slujbă, când s-ar întâmpla să ai a face lucruri ce par multe şi grele lenevirii tale şi vei fi tulburat.

Cunoaşte, fiule, că patima trândăviei, cu ascunsa ei otravă, puţin câte puţin putrezeşte nu numai rădăcinile cele dintâi şi mici care vor să odrăslească deprinderile faptelor bune, ci şi rădăcinile deprinderilor bune mai înainte câştigate. După cum viermele roade lemnul, aşa merge şi această patimă. Ea mănâncă totul pe nesimţite și sfredeleşte măduva vieţii duhovniceşti.

(Nicodim Aghioritul, Războiul nevăzut, Editura Egumenița, Galați, pp. 64-65)

De la același autor

Ultimele din categorie