Să răspundem chemării lui Dumnezeu!

Fraţii mei, nu există oameni mai fericiţi decât cei care moştenesc Împărăţia Cerurilor.

Fraţii mei, nu există oameni mai fericiţi decât cei care moştenesc Împărăţia Cerurilor. Şi nu există oameni mai nefericiţi decât cei care o pierd. Dumnezeu ne-a creat din nimic, ne-a aşezat în Rai, ne-a învrednicit să comunicăm cu El şi ne-a făgăduit o viaţă fericită, cu toate că noi nu I-am dat nimic în schimb.

Aşadar, ce nu va dărui celor care cu bună ştiinţă se nevoiesc şi se jertfesc la tot pasul pentru numele Său? L-a dat la moarte pe singurul Său Fiu pentru mântuirea noastră, chiar dacă noi eram vrăşmaşii Săi. Atunci ce nu va face pentru noi dacă Îi vom fi prieteni? Să răspundem, fraţii mei, la chemarea lui Dumnezeu, ca să ne bucurăm de roadele iubirii Sale.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Problemele vieții, Editura Egumenița, Galați, 2007, p. 323)

De la același autor

Ultimele din categorie