Scopul vieţii noastre ne este descoperit de Evanghelie

Primele cuvinte ale lui Hristos au fost vestirea acestui scop: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Şi ultimele Lui cuvinte au fost: Mergeţi şi propovăduiţi evanghelia împărăţiei la toată zidirea (Marcu 16, 15).

M-aţi mai întrebat: „Care este scopul acestei vieţi?”. El ne este descoperit de Evanghelie şi doar de Evanghelie. Ca atare, numai creştinii pot cunoaşte adevăratul scop al vieţii. Musulmanii cunosc acest scop doar în măsura în care Coranul face trimitere la revelaţia evanghelică. Popoarele necreştine, necunoscând această revelaţie, nu cunosc nici scopul vieţii omului pe pământ. Iar scopul acestei vieţi este Împărăţia Cerurilor.

Primele cuvinte ale lui Hristos au fost vestirea acestui scop: Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Şi ultimele Lui cuvinte au fost: Mergeţi şi propovăduiţi evanghelia împărăţiei la toată zidirea (Marcu 16, 15). Şi toate pildele Lui nu vorbesc oare despre Împărăţia Cerurilor? Şi înălţarea şi arătarea Lui din cealaltă lume nu dau oare mărturie despre Împărăţia Cerurilor? Putem spune fără a greşi că întreaga Evanghelie a lui Hristos, de la început până la sfârşit, vorbeşte şi mărturiseşte despre Împărăţia Cerurilor ca scop al vieţii omeneşti. Evanghelia este cartea despre scopul acestei vieţi şi despre calea către acest scop – dar în primul rând despre scop, fiindcă în primul rând trebuie să ştim încotro mergem, iar după aceea cum să mergem. Pace dumneavoastră şi bucurie de la Domnul.

(Episcopul Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi, vol. 2, Editura Sophia, Bucureşti, 2003,  pp. 261-262)

De la același autor

Ultimele din categorie