Însemnarea cu Sfânta Cruce – datina nescrisă moștenită de la Sfinții Apostoli

Cu dreapta sa, şi cu primele trei degete ale ei să propovăduiască pe aceeaşi Preasfântă şi deofiinţă Treime: a Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, pe Unul Dumnezeu în trei ipostasuri.

Au dat Sfinţii Apostoli această nescrisă datină a lor tuturor creştinilor ortodocşi, ca prin primele trei degete ale mâinii drepte să pună asupra lor, chipul şi Semnul Cinstitei Cruci, ci şi ca de la dânsele, cu sufletul şi inima, să creadă în Preasfânta şi deofiinţă Treime, învăţându-se cu dreptate şi cu gurile sale să o mărturisească întru mântuire.

Astfel, şi cu dreapta sa, şi cu primele trei degete ale ei să propovăduiască pe aceeaşi Preasfântă şi deofiinţă Treime: a Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, pe Unul Dumnezeu în trei ipostasuri, Semnul Cinstitei Cruci asupra sa făcând şi zicând: „în numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh” sau „Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh”, sau „Sfinte, Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi”, sau „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeu Savaot, plin este cerul şi pământul de slava Ta”, şi alte acestora asemănătoare laude să înalţe Preasfintei Treimi.

(Sfântul Paisie de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Editura Tipografia Centrală, Chişinău, 1998, p. 146)

De la același autor

Ultimele din categorie