Semnul fariseismului

Înclinarea spre a te sminti este o boală grea a sufletului, este semnul fariseismului.
Fraţilor! Să privim în Evanghelie la felul de a se purta al Domnului nostru lisus Hristos. Vom vedea că el nu se sminteşte niciodată de păcătoşi, oricât de grele ar fi păcatele acestora. De asemenea, nu avem nici o pildă în Sfintele Evanghelii ca Sfinţii Apostoli să se fi smintit de cineva. Dimpotrivă, fariseii se smintesc mereu - se smintesc de Cel Atotdesăvârşit, de Dumnezeu înomenit; se smintesc până acolo încât îl osândesc pe Dumnezeu ca pe un nelegiuit, îl dau unei morţi de ocară; pe Mântuitorul îl răstignesc pe cruce în mijlocul a doi tâlhari! De aici tragem în chip firesc concluzia că înclinarea spre a te sminti este o boală grea a sufletului, este semnul fariseismului. Trebuie să luăm aminte cu osârdie la inima noastră şi să ucidem în ea simţământul smintirii de aproapele prin cugetarea duhovnicească culeasă din Evanghelie. 
 
(Sfântul Ignatie Briancianinov, Cuvinte către cei care vor să se mântuiască, Editura Sophia, București, 2000)

De la același autor

Ultimele din categorie