Vezi un om frumos?

De la acesta ridică-ţi mintea la omul cel lăuntric, adică la suflet, şi cugetă cu cât este mai mare frumuseţea sufletului făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu...

Vezi un om frumos întocmai ca un înger. De la acesta ridică-ţi mintea la omul cel lăuntric, adică la suflet, şi cugetă cu cât este mai mare frumuseţea sufletului făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pe care Domnul l-a sălăşluit într-un lăcaş atât de minunat.

De aici învaţă să cunoşti şi să cinsteşti nobleţea, frumuseţea şi măreţia sufletului şi pe acesta, care e nemuritor, să-l împodobeşti cu fapte bune, cu credinţă, cu dragoste, cu răbdare şi cu înfrânare, mai mult decât trupul, care este praf şi pulbere.

(Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, p. 77)

De la același autor

Ultimele din categorie