Biserica este limanul sufletelor credincioase

Biserica e un minunat liman înţelegător, întărit, primitor, neînviforat şi liniştit, anume aşa fel pregătit, ca toţi primejduiţii în noianul patimilor şi păcatelor lumii să afle într-însa: salvare, linişte, alinare şi siguranţă.

Corăbierii când se primejduiesc pe mare, aleargă cu mare osârdie şi poftă la liman, şi ajungând se folosesc foarte mult.

Aşa şi Creştinii — Păstori şi păstoriţi — văzându-se adeseori primejduiţi pe marea acestei vieţi învăluită de viforul ispitelor, aleargă cu mare osârdie şi poftă la limanul cel lin al Bisericii, unde se salvează, se folosesc şi se fericesc mulţi.

Biserica e un minunat liman înţelegător, întărit, primitor, neînviforat şi liniştit, anume aşa fel pregătit, ca toţi primejduiţii în noianul patimilor şi păcatelor lumii, a furtunilor păcatelor, şi a valurilor grijilor lumeşti, să afle într-însa: salvare, linişte, alinare şi siguranţă.

(Protosinghel Nicodim Măndiţă, Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică, Editura Agapis, Bucureşti, 2006, p. 23)

De la același autor

Ultimele din categorie