Căile răsfățului să le închidem

Cu toate acestea trebuie să ne silim, să ne verificăm în toate și căile răsfățului să le închidem și atunci osteneala și evlavia vor intra în obiceiul nostru.

Cum trebuie să viețuim ca să ne mântuim?

Fiecare faptă a bunei credințe și a iubirii creștine – citirea cărților sfinte, gândurile, discuțiile cu folos, sfânta ascultare, mulțumirea în ispite și în necazuri, iertarea ocărilor – poartă pecetea rugăciunii și răspândește un miros plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea trebuie să ne silim, să ne verificăm în toate și căile răsfățului să le închidem și atunci osteneala și evlavia vor intra în obiceiul nostru (Starețul Ioan Troițki).

(1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească - alcătuite pe baza operelor Sfinților Părinți și ale nevoitorilor bunei credințe, Editura Cartea Ortodoxă, pg. 3-4)

Ultimele din categorie