Ce faci după ce ai pus început bun?

Să nu fie la noi acum înfrânare şi blândeţe, iar mâine săturare şi trufie; azi liniştire, priveghere şi smerenie, iar mâine slavă deşartă şi somn nesăţios. Nimic nu-L bucură aşa de mult pe Dumnezeu ca întoarcerea noastră către El, abaterea de la rău şi năzuinţa spre virtute.

După ce ai pus început bun, sileşte-te până la bătrâneţe să petreci întru aceeaşi nevoinţă, şi vei fi luminător ce luminează multora calea Domnului.

Să nu fie la noi acum înfrânare şi blândeţe, iar mâine săturare şi trufie; azi liniştire, priveghere şi smerenie, iar mâine slavă deşartă şi somn nesăţios.

Luaţi aminte la neamurile de demult, şi veţi vedea că toţi câţi au plăcut lui Dumnezeu prin răbdare şi îndelungă-răbdare au primit făgăduinţele.

Trezeşte-te întotdeauna, iubitule, căci poruncile lui Dumnezeu cer mare luare-aminte.

Nimic nu-L bucură aşa de mult pe Dumnezeu ca întoarcerea noastră către El, abaterea de la rău şi năzuinţa spre virtute.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, pp. 149-150)

Ultimele din categorie