Cei ce rabdă se înaripează şi se înalţă, ca vulturii

Aşa este orânduit de Dumnezeu, ca fiecare om să aibă în viaţa aceasta o cruce, adică o durere sufletească, pe care trebuie s-o poarte cu blândeţe, căci din laşitate şi nerăbdare nu iese nici un folos. Şi, de vreme ce şi drepţii au avut în viaţa aceasta multe necazuri, noi, păcătoşii, cu atât mai mult trebuie să le răbdăm pe toate. (Sfântul Antonie)

Cine va răbda până la sfârşit se va mântui! Se spune că cei ce rabdă se înaripează, se înalţă, ca vulturii. Sfânta şi Dreapta Ana, spune Evanghelia, a răbdat şezând în casa lui Dumnezeu până la adânci bătrâneţi. Străduieşte-te şi tu să-i urmezi exemplul.

Din praf, în afară de praf, nimic nu poate ieşi. Dar din răbdare vin pacea, lumina, harul. Căci toate vor trece, ca ceaţa dimineţii, îndată ce soarele va răsări. Iar soarele nostru îndată va străluci. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre (Luca 21, 19). (Sfântul Anatolie)

Trebuie să ne deprindem cu răbdarea nu atunci când suntem vinovaţi şi ponegriţi pe drept, ci când suntem nevinovaţi şi ponegriţi şi mustraţi pe nedrept. (Sfântul Macarie)

Trebuie cu supunere copilărească să îndurăm totul – şi ce e plăcut, şi ce e neplăcut – şi pentru toate să-L preamărim pe Bunul Dumnezeu, adică: dacă ne loveşte vreun necaz sau boală, să spunem: Slavă Ţie, Doamne! Dacă ni se înmulţesc necazurile şi bolile, iarăşi să spunem: Slavă Ţie, Doamne! Dacă necazurile şi bolile se înteţesc şi ne apropie de mormânt, iarăşi să spunem: Slavă Ţie, Doamne!

Aşa este orânduit de Dumnezeu, ca fiecare om să aibă în viaţa aceasta o cruce, adică o durere sufletească, pe care trebuie s-o poarte cu blândeţe, căci din laşitate şi nerăbdare nu iese nici un folos. Şi, de vreme ce şi drepţii au avut în viaţa aceasta multe necazuri, noi, păcătoşii, cu atât mai mult trebuie să le răbdăm pe toate. (Sfântul Antonie)

(Ne vorbesc Stareţii de la Optina, Editura Egumeniţa, 2007, pp. 229-230)

De la același autor

Ultimele din categorie