Consecinţele tragice care decurg din săvârşirea păcatului

Patimile de ocară sunt lanţuri ale minţii, care o ţin în lucrurile supuse simţurilor.

În concluzie, vom prezenta consecinţele tragice care decurg din săvârşirea păcatului. Celor deja spuse despre întunecarea minţii de către patimi le vom adăuga un mănunchi de învăţături patristice:

„Precum fuga în timpul iernii sau sâmbăta aduce durere trupului şi întinare sufletului, la fel răscoala patimilor în trupul îmbătrânit şi în sufletul sfinţit” (Sfântul Marcu Ascetul);

„Precum pasărea, când începe să zboare având piciorul legat, e trasă la pământ de sfoară, aşa şi mintea care n-a dobândit încă nepătimirea, dacă vrea să zboare spre cunoştinţa celor cereşti, e trasă la pământ de patimi” (Sfântul Maxim Mărturisitorul);

„Patimile de ocară sunt lanţuri ale minţii, care o ţin în lucrurile supuse simţurilor” (Sfântul Talasie);

„Precum mâncărurile nepriitoare trupului pot să ne îmbolnăvească după o vreme mai îndelungată sau după o singură zi, tot astfel am văzut deseori cum cei cărora li s-a pângărit sufletul se desfătau şi nu erau imediat războiţi” (Sfântul Ioan Scărarul). Această analogie scoate în evidenţă importanţa acordată îmbolnăvirii sufletului şi subtilităţii consecinţelor ei;

„Sufletul pătimaşului e fabrică de gânduri rele, şi din vistieria lui scoate cele rele”;

„Cel omorât de patimi nu ascultă sfatul şi nu suferă câtuşi de puţin mustrarea şi povăţuirea duhovnicească” (Sfântul Talasie).

(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă: știința sfinților părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, pp. 305-306)

De la același autor

Ultimele din categorie