Creştinismul poate fi înţeles doar de inima rugătoare

Nici lectura unui mare număr de cărţi, nici familiaritatea cu istoria creştinismului, nici studiul diferitelor sisteme teologice nu ne pot duce la ţinta noastră, dacă nu ne vom alipi în mod continuu şi până la capăt de poruncile lui Hristos. 

Se poate spune cu un anume temei că adevăratul creştinism nu a fost propovăduit aproape nicăieri. Creştinismul întrece atât de mult înţelegerea obişnuită, că inima rugătoare nu îndrăzneşte să predice cuvântul Evangheliei. Oamenii caută Adevărul. Ei Îl iubesc pe Hristos. Dar, mai cu seamă astăzi, ei încearcă să-L reducă la propriile lor dimensiuni, coborând Evanghelia la nivelul unei învăţături moraliste. Însă Hristos a declarat: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Mc. 13, 31; Lc. 21, 33).

Atingerea Adevărului cere mult mai mult efort decât e nevoie pentru a dobândi o cultură practică şi ştiinţifică. Nici lectura unui mare număr de cărţi, nici familiaritatea cu istoria creştinismului, nici studiul diferitelor sisteme teologice nu ne pot duce la ţinta noastră, dacă nu ne vom alipi în mod continuu şi până la capăt de poruncile lui Hristos.

(Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea – experienţa vieţii veşnice, Editura Deisis, Sibiu, 2001, pp. 111-112)

De la același autor

Ultimele din categorie