Cultivarea gândurilor bune

Să primim, deci, orice ni s-ar întâmpla cu un gând bun - chiar dacă tot ce ne înconjoară este urât şi rău, să le primim pe toate „cu gând egal”, pentru că Dumnezeu pe toate le va netezi şi îndrepta.

O altă metodă psihoterapeutică este aceea de a cultiva gânduri bune. Am afirmat necesitatea de a tăia orice gând atunci când ne rugăm - fie el chiar un gând bun, însă începătorii vieţii duhovniceşti trebuie să cultive gânduri bune şi să se păzească de închipuiri pătimaşe, deoarece, acestea din urmă pot îmbia minţii o spiritualitate de tip demonic.

În acest sens, avva Dorotei ne adresează un stăruitor îndemn: „De aceea, mereu vă spun: sârguiţi-vă să îngrijiţi gânduri bune, ca pe ele să le aflaţi acolo”.

Să primim, deci, orice ni s-ar întâmpla cu un gând bun - chiar dacă tot ce ne înconjoară este urât şi rău, să le primim pe toate „cu gând egal”, pentru că Dumnezeu pe toate le va netezi şi îndrepta: „Primeşte împletirea celor bune şi a celor rele cu gând egal, şi Dumnezeu va netezi neegalităţile dintre lucruri” (Sf. Marcu Ascetul). În acest fel, gândurile rele pot fi transformate în gânduri bune.

(Mitropolit Hierotheos Vlachos, Psihoterapia ortodoxă: știința sfinților părinți, traducere de Irina Luminița Niculescu, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei, 1998, pp. 275-276)

De la același autor

Ultimele din categorie