Cum să trăiești fără nicio grijă

Pentru că din grija lumească se vatămă tăria inimii şi, precum molia strică hainele şi cariul lemnul, aşa grija lumească a omului îi vatămă inima. 

Nu este lucru bun grija cea fără de măsură, ci mai bine este să se smerească omul înaintea lui Dumnezeu, Care ne poartă de grijă după cuvântul care zice: „Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni” (Psalmul 54, 25).

Să nu dai griji lumeşti sufletului tău, pentru că pe mulţi i-a pierdut grija şi nu este într-însa niciun spor. Pentru că din grija lumească se vatămă tăria inimii şi, precum molia strică hainele şi cariul lemnul, aşa grija lumească a omului îi vatămă inima. Drept aceea, noi înşine să nu intrăm în grija lumească, ci în lacrimi şi suspine şi într-o iubitoare de osteneală rugăciune către Dumnezeu şi întru privegheri să petrecem şi să ne trezim; şi aşa vom primi de la Dumnezeu ajutor şi izbăvire.

(Înaltpreasfințitul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Din cuvintele duhovniceşti ale Sfinţilor Părinţi, Editura Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Suceava, 2003, pp. 284-285)

De la același autor

Ultimele din categorie