Dacă avem stare duhovnicească bună, sfințenie, influențăm mult în bine

Atunci când îl răbdăm pe fratele nostru din dragoste, el simte.

Când avem legături cu un om stăpânit de patimi, dar nu ne vătămăm de patimile lui, noi putem să îi in­fluențăm caracterul?

Dacă avem stare duhovnicească bună, sfințenie, influențăm mult, deoarece lucrează harul lui Dum­nezeu, iar semenul nostru se folosește. Atunci când îl răbdăm pe fratele nostru din dragoste, el simte. Pre­cum și atunci când există înlăuntrul nostru răutate, chiar dacă ea nu se manifestă, el tot o simte. Ceea ce are un suflet, aceea și transmite. Patima va transmite patimă, mânia – mânie, urgia – urgie. În timp ce dacă în suflet există harisme, harisma se va transmite ca harismă.

(Cuviosul Paisie AghioritulCuvinte duhovnicești, vol.2: Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, Ed. a 2-a, Editura Evanghelismos, București, 2011, p. 133)

De la același autor

Ultimele din categorie