De ce nu găsim puterea de a ierta?

Când iertam credem în cuvântul Domnului care ne vorbește ca și cum am fi egalii Lui: „Dacă tu ierți greșeala aproapelui tău, și Eu o să îți iert păcatele” (Matei 6, 14).

De ce nu putem ierta? De ce avem tendința de a răspunde răului cu rău?

Nu putem ierta pentru că suntem stăpâniți de dorința de a supraviețui; ne iubim viața noastră mai presus de orice. În Epistola catre Evrei, Sfântul Pavel ne spune că cei care au trăit temându-se de puterea morții au crescut în păcate și au îngăduit morții să fie stăpână pe viața lor (cf Evrei 2, 15). Dar atunci când ne încredem în cuvântul Domnului și mai ales când urmăm pildei lui Hristos, Care nu Și-a cruțat viața pentru mântuirea tuturor, ne putem încumeta să-i iertăm pe cei care ne rănesc. Iertarea semenilor ne deschide calea către Dumnezeu. Când nu iertăm înseamnă că ne iubim pe noi înșine mai presus de orice și atunci rămânem închiși față de harul lui Dumnezeu. Atunci când nu iertăm devenim atât de egoiști încât suntem în stare de orice nelegiuire.

Când iertam credem în cuvântul Domnului care ne vorbește ca și cum am fi egalii Lui: „Dacă tu ierți greșeala aproapelui tău, și Eu o să îți iert păcatele” (Matei 6, 14).

(Arhimandritul Zaharia Zaharou, Merinde pentru monahi, Editura Nicodim Caligraful, Sfânta Mănăstire Putna, 2012, pp. 41-42)

De la același autor

Ultimele din categorie