Gândurile, impresiile și imaginile mentale

Ţine de noi să ne lăsăm stârniţi de aceste „gânduri” spre patimi sau nu.

Mijloacele de care se folosesc demonii pentru a ne pune la încercare sunt gândurile, impresii şi imagini mentale ale unor lucruri materiale sensibile. Dat fiind că trăim într-o lume materială sensibilă, nu putem evita cu totul aceste gânduri, cu alte cuvinte nu este cu putinţă nici să evităm cu totul ispitele. Ţine de noi să ne lăsăm stârniţi de aceste gânduri spre patimi sau nu.

Nu ţine de creaţia materială ca atare, devreme ce originea ei este Dumnezeu însuşi Care a făcut-o bună, iar nu ca un obstacol pentru mântuirea omului, ci ca susţinere a ei. Nu ţine nici de reprezentările mentale (noemata) pe care intelectul nostru le extrage din realitatea materială, ele fiind doar mijlocul prin care intelectul cunoaşte lucrurile şi el a fost creat pentru asta. Nu ţine în fine nici de cele două facultăţi iraţionale ale sufletului raţional prin care percepem lucrurile, ci numai de abuzul acestora de către noi şi de reprezentările mentale pătimaşe ale lucrurilor care se ivesc de aici şi care leagă mintea. Pedagogia lui Dumnezeu n-are alt scop decât acela de a elibera mintea de aceste legături prin învăţătura duhovnicească şi prin porunci.

(Ieroschimonah Gabriel Bunge, Gastrimargia sau nebunia pântecelui — ştiinţa și învăţătura Părinţilor pustiei despre mâncat şi postit plecând de la scrierile avvei Evagrie Ponticul, traducere pr. Ioan Moga, Editura Deisis, Sibiu, 2014, pp. 67-68)

De la același autor

Ultimele din categorie