Înțelesul Crucii ca suferință

Mai toţi se roagă lui Dumnezeu să-i scape de cruce. Nu-i bine aşa.

Ar mai rămâne să ne lămurim puțin despre înțelesul Crucii ca suferință. Suferința, necazurile, încercările sunt cea mai necunoscută cruce, deși fiecare are de dus o cruce.

Mai toţi se roagă lui Dumnezeu să-i scape de cruce. Nu-i bine aşa. E semn că oamenii n-au cunoștința despre care spune Sfântul Marcu Ascetul în Filocalie, că prin aceasta se cunoaşte dacă o are cineva, dacă primeşte cu bucurie necazurile.

Tot acest Sfânt ne spune despre crucea încercărilor, că pentru trei pricini vin asupra noastră:

1) ca pedeapsă pentru păcatele săvârșite;

2) pentru ferirea de cele ce altfel le-am face; şi

3) pentru întărirea virtuţii.

Să nu spui că se poate câştiga virtutea fără necazuri: căci virtutea necercată în necazuri nu este întărită”.

(Părintele Arsenie Boca, Din învățăturile Părintelui Arsenie Boca – Rostul încercărilor, Editura Credința strămoșească, Petru Vodă – Neamț, 2008, p. 164)

De la același autor

Ultimele din categorie