Necăutând la păcate, auzi-mă, alungă-l pe vrăjmaș și întărește-mă în bine

Să se depărteze de la sufletul meu duhul temerii, duhul trândăvirii, duhul trufiei și a toată răutatea; să se stingă în el toată aprinderea cea pricinuită de lucrarea diavolilor; să se lumineze duhul, sufletul și trupul meu cu lumina cunoștinței Tale.

Dumnezeule Drepte și Lăudate, Dumnezeule mai-nainte de veci! Auzi-l pe omul păcătos în ceasul acesta!

Auzi-mă, Dumnezeule, auzi-mă întru tăria Ta, nepomenind neascultările nimicniciei mele cele de-a pururea.

Auzi-mă, Doamne, auzi-mă cu foc la rugăciune, cum l-ai auzit oarecând pe Proorocul Tău.

Așa, Dumnezeul Puterilor celor sfinte! Așa, Făcătorul cetelor netrupești! Așa, Cela ce ai zis: cereți, și veți primi! Nu Te îngrețoșa de mine, cel necurat, care mi-am întinat buzele și sunt acoperit cu păcate.

Auzi-mă, Cela ce ai făgăduit că-i vei auzi pe cei ce Te cheamă întru dreptate, și în calea păcii îndreptează pașii robului Tău.

Către Tine strig din toată inima mea: Dumnezeule, Dumnezeule, auzi-mă, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe! Ceartă toate duhurile necurate, ca să fugă de la fața robului Tău!

Apucă arma și pavăza, și scoală-Te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Zi, Doamne, zi sufletului meu: mântuirea ta sunt Eu.

Să se depărteze de la sufletul meu duhul temerii, duhul trândăvirii, duhul trufiei și a toată răutatea; să se stingă în el toată aprinderea cea pricinuită de lucrarea diavolilor; să se lumineze duhul, sufletul și trupul meu cu lumina cunoștinței Tale, ca ajungând la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos, să preaslăvesc în veacul veacului, dimpreună cu îngerii și cu toți cei ce au plăcut înaintea Ta, preacinstitul și închinatul Tău nume – al Tatălui, al Fiului și al Duhului Celui Sfânt.

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, PSALTIRE sau cugetări evlavioase și rugăciuni scoase din facerile Sfântului Efrem Sirul și așezate după rânduiala Psalmilor lui David, Traducere din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, pp. 35-36)

Ultimele din categorie