Prin ascultare și tăierea voii putem dobândi Duhul Sfânt

Fiecare din noi știe din experiență că e mult mai lesne să ridici o piatră de moară din voia ta proprie decât un singur pai, din porunca altuia.

Dar care este semnul că în urma unei colaborări teandrice, s-a zămislit omul cel nou? Răspunsul ni-l dă Patericul: „Femeia atuncea cunoaște că a zămislit, când i se va opri sângele. Așadar, și sufletul, atunci cunoaște că a primit Duh Sfânt, când i se vor opri patimile cele ce curg jos dintr-însul”.

Numai tăindu-ți voile proprii și vârsându-ți sângele în ascultare, ca mucenicii, poți să iei Duh. Fiecare din noi știe din experiență că e mult mai lesne să ridici o piatră de moară din voia ta proprie decât un singur pai, din porunca altuia. Și tocmai de aceea, ascultarea de duhovnic e mai grea și mai rodnică.

(Arhimandritul Paulin Lecca, Adevăr și Pace, Tratat teologic, Editura Bizantină, București, 2003, pp. 92-93)

De la același autor

Ultimele din categorie