Răbdarea cea mântuitoare

Să ştiţi că se face plăcut lui Dumnezeu omul care trece prin încercări şi rabdă fără să cârtească, slăvind numele Lui cel Sfânt. “Fericit bărbatul care rabdă ispita”, spune Sfântul Iacov. De aceea să ne rugăm să ne dea Bunul Dumnezeu răbdare, ca să le răbdăm pe toate fără cârtire şi dându-I slavă.

- Gheronda, ce să facem când trecem printr-o ispită sau printr-o încercare mare?

- Ce să faceţi? Să aveţi răbdare. Răbdarea este leacul cel mai puternic care ne ajută să trecem prin încercările grele şi îndelungate. Cele mai multe încercări le treci numai cu răbdarea. Îndelunga-răbdare clarifică multe şi rezolvă lucrurile dumnezeieşte. De acolo de unde nu aştepţi soluţia, dă Dumnezeu cea mai bună soluţie.

Să ştiţi că se face plăcut lui Dumnezeu omul care trece prin încercări şi rabdă fără să cârtească, slăvind numele Lui cel Sfânt. “Fericit bărbatul care rabdă ispita”, spune Sfântul Iacov. De aceea să ne rugăm să ne dea Bunul Dumnezeu răbdare, ca să le răbdăm pe toate fără cârtire şi dându-I slavă.

Viaţa noastră în această lume este o asceză continuă şi fiecare dintre noi se nevoieşte într-un chip diferit. Gândiţi-vă câte a trebuit să pătimească Hristos în acei ani grei! Câte probleme îi creau evreii, iar El nu scotea nici un cuvânt… Dar şi Apostolul Pavel, câtă răbdare a avut! Cu toate că primise înştiinţare de la Dumnezeu că va merge la Roma, a rămas în închisoare timp de doi ani, fiindcă ighemonul întârzia judecata. Şi Sfântul Ioan Teologul, ce-a mai suferit! Pentru puţină cârtire a trecut prin naufragiu… Vedeţi, Dumnezeu îngăduie ca Sfinţii să se chinuiască pentru greşeli mici, ca să avem noi pildă, şi astfel să înfruntăm ispitele cu răbdare, cu rugăciune, dar şi cu bucurie.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Patimi şi virtuţi, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2007, pp. 290-291)

De la același autor

Ultimele din categorie