Rugăciune pentru toți sau doar pentru mine?

Să te rogi ca Dumnezeu să lumineze şi pe cei răi, ca să facă mai puţin rău sau să înlăture cu desăvârşire răul. Să lumineze şi pe cei buni, ca să ajute lumea. Atâţia oameni au nevoie de rugăciune în decursul unei zile întregi... Să nu se facă risipă de timp!

Părinte, când sunt la ascultare, mă rog de obicei pentru mine însumi.

Aceasta nu este corect. Dacă te rogi în chilie pentru tine însuţi şi afară de chilie tot pentru tine, atunci cum ţi se va străpunge inima? Atunci când intră dragostea, durerea, jertfa, intră un interes mai înalt şi inima se îndulceşte. Procedând astfel, nu vei uita niciodată rugăciunea în vremea lucrului. Este ajutată atunci şi lumea eficient, se foloseşte şi cel ce se roagă, simţind astfel o bucurie duhovnicească.

Să-ţi faci ascultarea şi să spui: „Doamne, Iisuse Hris­toase, miluieşte-ne pe noi!”, ca astfel să fie ajutaţi toți oamenii. În „miluieşte-ne pe noi” sunt cuprinşi toţi. Chiar şi cei cinci-şase mari – câţi sunt ei – de care atârnă soarta întregii lumi. Să lucrezi şi să te rogi pentru cei ce lucrează. Rugăciunea aceasta cuprinde atât pe cei ce lucrează trupeşte, cât şi pe cei ce lucrea­ză duhovniceşte. Pentru că sunt mulţi cei care lucrea­ză, şi încă lucrează mult. Unii lucrează pentru binele Bisericii şi al societăţii. Alţii lucrează pentru rău: nu dorm, gândindu-se cum să distrugă lumea. Alţii fac congrese şi încearcă să afle modalităţi prin care să împiedice pe cei ce vor să facă rău. Alţii iarăşi lucrea­ză zi şi noapte şi nu dorm, ca să afle soluţii la proble­mele generale.

Să te rogi ca Dumnezeu să lumineze şi pe cei răi ca să facă mai puţin rău sau să înlăture cu desăvârşire răul.

Să lumineze şi pe cei buni, ca să ajute lumea.

Să te rogi şi pentru cei care vor să lucre­ze, dar nu pot lucra, pentru că sunt bolnavi.

Şi pentru cei sănătoşi care nu găsesc de lucru şi au nevoie.

Să te gândeşti la diferite situaţii şi să te rogi pentru ele. Atunci când mintea merge la toţi aceştia, inima se străpunge de durere şi rugăciunea se face din inimă. Atâţia oameni au nevoie de rugăciune în decursul unei zile întregi... Să nu se facă risipă de timp!

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești. Volumul II. Trezvie duhovnicească, traducere de Ieroschimonah Ștefan Nuțescu, ediția a II-a, Editura Evanghelismos, București, 2011, pp. 334-335)

De la același autor

Ultimele din categorie