Semnificația rugăciunii la diferite ore

După al treilea ceas săvârşeşte slavoslovii, că în acest ceas a fost osândit la moartea pe cruce Iisus, Viaţa tuturor.

După al treilea ceas, săvârşeşte slavoslovii, că în acest ceas a foat osândit la moartea pe cruce Iisus, Viaţa tuturor.

În ceasul al şaselea, de asemenea săvârşeşte rugăciunile tale, cu psalmi, cu plâns şi rugăciune, că în acest ceas a fost spânzurat Fiul lui Dumnezeu pe cruce.

În ceasul al nouălea, roagă-L iarăşi pe Dumnezeu întru cântări şi slavoslovii, fiindcă în acest ceas Domnul, pironit pe cruce, Şi-a dat sufletul Dumnezeului şi Părintelui Său.

(Patericul Lavrei Sfântului Sava, Editura Egumenița, 2010, p. 124)

Ultimele din categorie