Spovedania înaintea duhovnicului șterge păcatele

De la recunoaşterea păcatului, făcută înaintea duhovnicului, atârnă şi începe îndreptarea. Aceasta e mărturisirea după voia lui Dumnezeu.

Când David şi-a înţeles greşeala şi urmările ei, a spus celui ce a venit la el sau, mai bine-zis, Celui ce i l-a trimis, mărturisindu-şi vinovăţia şi zicând: „Am păcătuit înaintea Domnului”. Iată smerenia împăratului. De la această înţelegere şi recunoaştere a păcatului, făcută înaintea duhovnicului, atârnă şi începe îndreptarea. Aceasta e mărturisirea după voia lui Dumnezeu. Şi, fiindcă degrabă şi-a mărturisit greşeala, de îndată i-a venit şi iertarea de la Dumnezeu. Iar prorocul care-l înfricoşase zise îndată: „Şi Domnul a ridicat (acum) păcatul de deasupra ta şi tu nu vei muri”.

(Ieromonahul Arsenie Boca, Cărarea Împărăției, ediție îngrijită de Pr. Prof. Simion Todoran și Monahia Zamfira Constantinescu, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 1995, pp. 41-42)

De la același autor

Ultimele din categorie