Toate virtuțile se cultivă

Am văzut suflete care, deşi aveau un ogor roditor, fiindcă l-au lăsat necultivat, s-a umplut de tufe şi mărăcini. Iar alte suflete, al căror ogor era plin de tufe şi mărăcini, l-au desţelenit şi l-au săpat, şi s-a făcut roditor.

- Gheronda, poate fi cineva virtuos din fire?

- Cineva poate fi din fire simplu, iubitor de linişte, blând. Acestea însă sunt daruri fireşti pe care i le-a dat Dumnezeu şi pe care el trebuie să le cultive, pentru a le înmulţi. Prin nevoinţa pe care o va face, va primi darurile duhovniceşti, harismele Sfântului Duh.

- Înţelepciunea este un dar de la Dumnezeu sau virtute care se dobândeşte încet-încet prin lucrarea duhovnicească pe care o face cineva?

- Ascultă, înţelepciunea este dar. Să spunem că tu nu ai acest dar, însă ai altul. Cultivând darul pe care îl ai, cultivi odată cu el şi înţelepciunea împreună cu alte virtuţi, completând astfel virtuţile care îţi lipsesc.

Am văzut suflete care, deşi aveau un ogor roditor, fiindcă l-au lăsat necultivat, s-a umplut de tufe şi mărăcini. Iar alte suflete, al căror ogor era plin de tufe şi mărăcini, l-au desţelenit şi l-au săpat, şi s-a făcut roditor. La ce folos dacă Dumnezeu ne-a dat un ogor bun, iar noi l-am lăsat să devină pădure deasă? Ce să ne facă Dumnezeu dacă în ogorul nostru ar putea rodi trestia de zahăr, iar noi suntem mulţumiţi cu trestia de baltă şi nu ne îngrijim să o dezrădăcinăm şi să cultivăm trestia de zahăr? Din trestiile de baltă poţi să faci numai coşuri, nu să scoţi şi zahăr...

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Patimi și virtuți, Ed. Evanghelismos, București, 2007, p. 154)

Ultimele din categorie