Trupul şi Sângele lui Hristos ‒ hrana noastră pe calea spre Împărăţia Cerurilor

Cel care se împărtăşeşte cu vrednicie de Sfintele Taine se uneşte cu Domnul. Iar cel care are căinţă adevărată, inimă curată, frică dumnezeiască şi credinţă nezdruncinată, primeşte Trupul şi Sângele Domnului, şi în acelaşi timp, şi pe Duhul Sfânt. 

Duhul Sfânt Îl dobândim prin participarea la Sfintele Taine ale Bisericii noastre şi prin Dumnezeiasca Împărtăşanie. Mântuitorul Iisus Hristos a zis: Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, rămâne întru Mine, şi Eu întru el, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi (Ioan 6, 54-56). Adică, cel care se împărtăşeşte cu vrednicie de Sfintele Taine se uneşte cu Domnul. Iar cel care are căinţă adevărată, inimă curată, frică dumnezeiască şi credinţă nezdruncinată primeşte Trupul şi Sângele Domnului, şi în acelaşi timp, şi pe Duhul Sfânt. Acela îl pregăteşte să-L primească şi pe Iisus Hristos şi pe Dumnezeu Tatăl, adică să devină Biserică şi locaş al adevăratului Dumnezeu în Treime. Dimpotrivă, cel care se împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele Domnului cu nevrednicie, cu suflet necurat, cu inima plină de răutate, cu răzbunare şi ură, nu numai că nu-L primeşte pe Duhul Sfânt, dar se face trădător ca şi Iuda, şi-L răstigneşte pentru încă o dată pe Hristos. Trupul şi Sângele Domnului este pentru cei care se împărtăşesc cu vrednicie, medicamentul care vindecă orice boală şi orice neputinţă. Şi care dintre noi este în stare de sănătate desăvârşită?

Cine nu are nevoie de vindecare, uşurare sau mângâiere? Trupul şi Sângele lui Hristos este hrana noastră pe calea spre Împărăţia Cerurilor. Poate vreodată cineva să plece la o călătorie obositoare fără mâncare? Trupul şi Sângele lui Hristos sunt mijlocul văzut de sfinţire pe care ni l-a lăsat moştenire Însuşi Domnul, spre sfinţirea noastră. Cine nu ar vrea să devină părtaş la o asemenea moştenire şi să se sfinţească? Aşadar, nu neglijaţi să vă apropiaţi de Potirul Vieţii, dar s-o faceţi cu frică şi cu credinţă în Dumnezeu. Cel care refuză sau neglijează să se împărtăşească nu-L iubeşte pe Hristos, şi de aceea nu-L va primi nici pe Duhul Sfânt, nici în Împărăţia Cerurilor nu va intra. (Sfântul Inochentie al Moscovei)

(Glasul Sfinţilor Părinţi, traducere de Părintele Victor Mihalache, Editura Egumeniţa, 2008, pp. 352-353)

De la același autor

Ultimele din categorie