Să facem câte puțin din toate faptele cele bune

Doi oameni erau plugari și locuiau într-o cetate. Și unul dintr-înșii semănând, a făcut puține și necurate, iar celălalt, lenevindu-se, nu a făcut nimic. Deci, făcându-se foamete, care din amândoi poate să trăiască?

A întrebat un frate pe avva Pimen, zicând:

– Poate omul să nădăjduiască numai la o faptă?

Și i-a zis lui bătrânul:

– Avva Ioan Colov a zis: Eu voiesc să mă împărtășesc câte puțin din toate faptele cele bune.

Un frate i-a zis lui avva Pimen:

– De voi da fratelui meu puțină pâine sau altceva, dracii le pângăresc ca pe unele ce se fac pentru plăcerea oamenilor.

I-a zis lui bătrânul:

– Deși pentru plăcerea oamenilor se fac, noi să dăm trebuința fratelui.

Și i-a spus și acest fel de pildă:

– Doi oameni erau plugari și locuiau într-o cetate. Și unul dintr-înșii semănând, a făcut puține și necurate, iar celălalt, lenevindu-se, nu a făcut nimic. Deci, făcându-se foamete, care din amândoi poate să trăiască?

A răspuns fratele:

– Cel ce a făcut cele puține și necurate.

I-a zis lui bătrânul:

– Așadar și noi să semănăm puține, chiar și necurate, să nu murim de foame.

(Patericul, ediția a IV-a, revizuită, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, pp. 185-186)

Ultimele din categorie