Protosinghelul Vichentie Mălău – sfaturi pentru mântuirea în viața de mănăstire

Pateric

Protosinghelul Vichentie Mălău – sfaturi pentru mântuirea în viața de mănăstire

    • preot la slujbă cu cartea în mână
      Sfaturi pentru mântuirea în viața de mănăstire / Foto: Oana Nechifor

      Sfaturi pentru mântuirea în viața de mănăstire / Foto: Oana Nechifor

„Vai, părinte, mă înfricoşez de jurământul călugăresc!” „Nu te teme, frate! Ai nădejde că ai primit Duh Sfânt. Începe a lucra câte puţin, până vei deprinde fapta bună. Caută mai întâi să ai conştiinţă curată, să nu te mustre de nimic la apusul soarelui. Apoi, păzeşte-ţi mintea de gânduri rele, fă cu dragoste orice ascultare şi zi mereu «Doamne Iisuse».”

Un frate curând călugărit a întrebat pe părintele Vichentie

 Preacuvioase, ce să fac să mă mântuiesc? 

– Ascultă, mata, frate, sileşte-te să împlineşti tot ce ai făgăduit şi cu siguranţă te vei mântui. 

– Vai, părinte, mă înfricoşez de jurământul călugăresc! 

– Nu te teme, frate! Ai nădejde că ai primit Duh Sfânt. Începe a lucra câte puţin, până vei deprinde fapta bună. Caută mai întâi să ai conştiinţă curată, să nu te mustre de nimic la apusul soarelui. Apoi, păzeşte-ţi mintea de gânduri rele, fă cu dragoste orice ascultare şi zi mereu „Doamne Iisuse”. Aşa, dragul tatei, ascultă mata de mine şi nu vei greşi. Aşa se lucrează ogorul sufletului.

Alt fiu duhovnicesc l-a întrebat: 

– Părinte Vichentie, ce să fac să mă mântuiesc?

Iar bătrânul i-a dat o hârtie pe care scria: 

– Mărturiseşte-ţi cât mai des păcatele tale; fă-ţi canonul şi pravila de chilie; zi neîncetat rugăciunea lui Iisus; fă ascultare la toate şi tuturor; iubeşte singurătatea, ca să fii scutit de a auzi, de a vedea, de a pofti şi de a critica, pe drept sau pe nedrept; în faţa ta, toţi să fie socotiţi ca sfinţi.  Sileşte-te să faci acestea cu dragoste şi vei fi viu. Iar nefăcând acestea, pentru ce ai jurat, nesilit fiind? Ce nebunie fără leac este a jura fără a-ţi da seama pentru ce juri!

(Arhimandritul Ioanichie BălanPatericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, pp. 563-564)