Voievodul Ştefan cel Mare și Sfânt şi Sfântul Gheorghe

După o rugăciune osârdnică despre aceasta el a aţipit şi într-un vis nesămuit i se arată marele martir Gheorghe. Din ochii lui strălucea o lumină minunată şi slava raiului îl înconjura. Un tremur de taină a străbătut trupul lui Ştefan care se mira de vedenie. Cutează cu Domnul! I-a zis lui marele martir ce i se arătase.

Ştefan Vodă al Moldovei, precum se ştie, a avut dese războaie cu turcii. Într-un timp, se adunase împotriva lui nenumărate cete turceşti cu scop hotărât de a-l nimici cu totul. Ştefan, văzând nenumărata mulţime a necredincioşilor adunată împotriva lui se îndoia şi se temea. Întru durerea inimii cu lacrimi s-a îndreptat el către Dumnezeu cu rugăciune şi a cerut ajutorul Lui asupra vrăjmaşului crucii lui Hristos.

După o rugăciune osârdnică despre aceasta, el a aţipit şi într-un vis nesămuit i se arată marele martir Gheorghe. Din ochii lui strălucea o lumină minunată şi slava raiului îl înconjura. Un tremur de taină a străbătut trupul lui Ştefan care se mira de vedenie.

Cutează cu Domnul! I-a zis lui marele martir ce i se arătase; nu te înspăimânta de această mulţime, ci dimineaţa, întrunind cetele toate trimite-le asupra vrăjmaşilor lui Hristos cu glas de trâmbiţă şi solemn acum vei cunoaşte puterea lui Dumnezeu care totdeauna îţi ajută, căci de aceea sunt trimis la tine ca să-ţi arăt cine este învingătorul şi să-ţi arăt puterea Lui cea mare, care lucrează în tine, şi să-ţi ajute în lupta aceasta. Dar şi tu să înnoieşti mănăstirea mea cea pustiită, care se cheamă Zografu ce se află la Sfântul Munte al Atonului şi să trimiţi acolo icoana mea cea care o ai cu tine.

Ştefan, învoioşat prin arătarea Sfântului Gheorghe purtătorul de linişte şi prin făgăduinţa lui de ajutorul ceresc, a adunat cetele sale şi având cu sine sfânta lui icoană cu glas de trâmbiţă ca un vifor a năvălit asupra oştilor turceşti, le-a lovit fără nici o îndoială şi sub înalta comandă a sfântului răbdătorului de chinuri i-a înfrânt pe turci desăvârşit. Mulţi dintre cei vrednici s-au învrednicit de a vedea cum Sfântul Gheorghe slăvit şi minunat a înfrânt atunci pe vrăjmaşii credinţei şi ai crucii lui Hristos.

Ştefan, mulţumitor Sfântului şi marelui martir, în curând, spre împlinirea voii aceluia a trimis icoana lui la Sfântul Munte, a reînnoit mănăstirea Zografu şi i-a făcut multe binefaceri.

(Binecredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfînt, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 1992, pp. 81-82)

Ultimele din categorie