De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre

Cuvinte duhovnicești

De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre

    • De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre
      De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre

      De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre

Dacă râvneşti aşadar rugăciunea curată, păzeşte mânia; dacă iubeşti neprihănirea, stăpâneşte pântecele.

De trei feluri sunt căpeteniile diavolilor care se împotrivesc lucrării noastre. Lor le urmează toată tabăra celor de alt neam. Aceştia stau cei dintâi la război şi cheamă sufletele spre păcat prin gândurile cele necurate. Unii din ei aduc poftele lăcomiei pântecelui, alţii strecoară în suflet iubirea de argint, şi în sfârşit alţii ne momesc cu slava de la oameni. Dacă râvneşti aşadar rugăciunea curată, păzeşte mânia; dacă iubeşti neprihănirea, stăpâneşte pântecele; nu-i da pâine să se sature şi necăjeşte-l cu apa. Priveghează în rugăciune şi alungă de la tine amintirea răului. Cuvintele Duhului Sfânt să nu te părăsească şi bate în porţile Scripturilor cu mâinile virtuţilor. Atunci îţi va răsări nepătimirea inimii şi vei vedea în rugăciune mintea în chipul stelei.

(Evagrie Ponticul- Filocalia, vol. I - Editura Institutul de Arte Grafice „Dacia traiană”, Sibiu, 1947, p. 67)