Despre Duhul lui Dumnezeu și energiile Sale

Cuvinte duhovnicești

Despre Duhul lui Dumnezeu și energiile Sale

    • Despre Duhul lui Dumnezeu și energiile Sale
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

Părintele Ioan Hrisostomul în Cuvântul Despre Duhul Sfânt zice că cele șapte duhuri sunt energii ale Duhului, iar sfântul Grigorie Teologul zice că „lui Isaia i-a plăcut să numească duhuri energiile Duhului”.

Cele șapte duhuri potrivit profeției lui Isaia, care se odihnesc peste firea cea omenească a lui Hristos, cine va susține împotrivă că este un singur Duh Cel Ce Îl însoțește pe Acela? Căci acest lucru l-a arătat mai dinainte tot Isaia zicând, „că va ieși o mlădiță din tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcinile lui va da și se va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu”, adică un singur Duh după fire, deși apoi enumeră cele șapte energii ale Duhului: „duhul înțelepciunii și înțelegerii, duhul sfatului și al tăriei, duhul cunoștinței și al bunei-credințe, duhul temerii de Dumnezeu”. Pe acesta din urmă și Marele Vasile îl numește tare, învățându-ne ca și noi pururea să fim împreună cu Duhul lui Dumnezeu.

Dar cine spune că Isaia atunci când a vorbit despre Duhul lui Dumnezeu, a arătat prin aceasta că este însăși firea (dumnezeiască)? Părintele Ioan Hrisostomul în Cuvântul Despre Duhul Sfânt zice că cele șapte duhuri sunt energii ale Duhului, iar sfântul Grigorie Teologul zice că „lui Isaia i-a plăcut să numească duhuri energiile Duhului”. Dar și din faptul că mai înaintea celor șapte duhuri este numit generic, Duhul lui Dumnezeu reiese că în Sine Însuși El este unic, iar din faptul că (cele șapte) care urmează sunt diferențiate, se arată tocmai faptul de a nu fi socotită unicitatea Aceluia la un loc cu celelalte șapte.

(Sfântul Grigorie PalamaEpistole dogmatice, Editura Anastasia, 2009, pp. 27-28)