Despre indulgenţa şi pogorămintele făcute în duhovnicie...

Cuvinte duhovnicești

Despre indulgenţa şi pogorămintele făcute în duhovnicie...

    • Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

A păcătuit un oarecare creştin; vine la părintele duhovnicesc, se pocăieşte şi zice: „Fă cu mine cum porunceşte legea. Eu îţi descopăr rana mea: doftoriceşte-o şi, fără să mă cruţi, fă ceea ce se cuvine”. Văzând cât de sinceră este pocăinţa lui, duhovnicului i s-a făcut milă şi nu a pus pe rană pansamentul rânduit de către Biserică. 

Vă voi povesti o întâmplare la care am fost aproape martor nemijlocit, în Orient. A păcătuit un oarecare creştin; vine la părintele duhovnicesc, se pocăieşte şi zice: „Fă cu mine cum porunceşte legea. Eu îţi descopăr rana mea: doftoriceşte-o şi, fără să mă cruţi, fă ceea ce se cuvine”. Văzând cât de sinceră este pocăinţa lui, duhovnicului i s-a făcut milă şi nu a pus pe rană pansamentul rânduit de către Biserică. Creştinul cu pricina a murit. După un răstimp, se arată în vis duhovnicului său şi zice: „Eu ţi-am descoperit rana mea şi am cerut pansament, iar tu nu mi l-ai dat – şi iată că din pricina asta nu primesc îndreptăţirea!” La trezirea din somn, sufletul duhovnicului s-a umplut de mâhnire şi nu ştia ce să facă. Răposatul i s-a arătat iarăşi şi iarăşi, de multe ori, ba zilnic, ba din două în două zile, ba la o săptămână, şi repeta aceleaşi cuvinte: „Am cerut pansament, iar tu nu mi l-ai dat, şi acum sufăr din această pricină”.

Ajuns la capătul puterilor de frică şi de mâhnire, duhovnicul a plecat în Athos, la sfatul  nevoitorilor de acolo a luat asupră-şi o aspră epitimie, a petrecut câţiva ani în post, în rugăciuni şi în osteneli, până când a primit vestire că pentru smerenia, frângerea de inimă şi osteneala sa au fost iertaţi şi el, şi acel creştin pe care, făcând pogorământ mincinos, nu-l doftoricise duhovniceşte. Iată unde duc indulgenţa şi pogorămintele făcute împotriva legii lui Hristos. 

(Sfântul Teofan Zăvorâtul, Răspunsuri la întrebări ale intelectualilor, vol. 2, Editura Sophia, 2007, pp. 123-124)