Dialogul dintre Sfânta Maria Magdalena și împăratul Tiberiu

Minuni - Vindecări - Vedenii

Dialogul dintre Sfânta Maria Magdalena și împăratul Tiberiu

    • punerea în mormânt a Mântuitorului Hristos
      Dialogul dintre Sfânta Maria Magdalena și împăratul Tiberiu

      Dialogul dintre Sfânta Maria Magdalena și împăratul Tiberiu

Maria Magdalena a stat în rugăciune de toată noaptea în casa în care a rămas, rugându‐l pe Domnul să‐i dea fiicei împăratului lumina ochilor ei. Și, o, minune! S‐a aflat dimineața „cu ochi și văzând” fiica împăratului.

Iacov de la Nea Sketis (1800‐1867) notează și o altă istorisire despre venirea la Roma a Sfintei Maria Magdalena și vizita ei la împăratul Tiberiu, potrivit căreia a vindecat ochii fiicei lui oarbe. El redă următorul dialog caracteristic al Sfintei Maria Magdalena cu împăratul Tiberiu: „Dacă este adevărat, zice Cezarul, că atâtea minuni extraordinare se petrec simplu numai prin numele lui Hristos, poți să vindeci pe fiica mea cea una născută care este oarbă?”. Drept răspuns, Maria Magdalena l‐a înștiințat pe împărat că nu poate ea însăși, ci puterea lui Hristos poate să o vindece pe ea după rugăciune intensă. Astfel, Maria Magdalena a stat în rugăciune de toată noaptea în casa în care a rămas, rugându‐l pe Domnul să‐i dea fiicei împăratului lumina ochilor ei. Și, o, minune! S‐a aflat dimineața „cu ochi și văzând” fiica împăratului.

(Ieromonahul Theologos Simonopetritul, Sfânta Maria Magdalena - Sfântul odor al Mănăstirii Simonos Petras, traducere Laura Enache, Editura Doxologia, 2015, p. 63)