Doamne, dă-mi smerenie și blândețe!

Cuvinte duhovnicești

Doamne, dă-mi smerenie și blândețe!

    • Doamne, dă-mi smerenie și blândețe!
      Foto: Oana Nechifor

      Foto: Oana Nechifor

În fiecare zi şi în fiecare ceas să puneţi început pentru îndreptare şi Dumnezeul milei, al iubirii de oameni şi al îndurărilor ne va da şi nouă mâna Sa în ajutor, ca lui Petru, sfântului apostol, ce se scufunda în valurile mării.

Dumnezeu va judeca cu privire la pocăinţă nu după măsura ostenelilor, ci după măsura smereniei. În ziua aceea Dumnezeu ne va judeca nu în funcţie de psalmii citiţi, nu pentru că am lăsat rugăciunea şi ne-am făcut pravila când şi când, ci pentru că nu ne-am pocăit!

Mare bucurie au îngerii în ceruri pentru un păcătos, care se căieşte. Să ne rugăm, aşadar: „Doamne, miluieşte-mă. Doamne, dă-mi smerenie şi blândeţe”. Sau aşa: „Cu judecăţile pe care le ştii, Doamne, mântuieşte-mă”. Şi Domnul, după mila Sa, ne va milui şi ne va mântui pe toţi cu harul Său.

În fiecare zi şi în fiecare ceas să puneţi început pentru îndreptare şi Dumnezeul milei, al iubirii de oameni şi al îndurărilor ne va da şi nouă mâna Sa în ajutor, ca lui Petru, sfântului apostol, ce se scufunda în valurile mării.

(Ne vorbesc Stareții de la Optina, traducere de Cristea Florentina, Editura Egumenița, 2007, pp. 137-138)