Odoarele Mănăstirii Miclăușeni

Dintre valorile de artă ale Mănăstirii Miclăușeni se păstrează și astăzi Icoana Maicii Domnului dăruită de soborul Mănăstirii Neamț în 1824, la intervenția Mitropolitului Veniamin Costachi, și ferecată apoi cu 3100 g (dramuri) de argint. Această icoană s-a dovedit a fi făcătoare de minuni, ca urmare a rugăciunii stăruitoare a credincioșilor către Maica lui Dumnezeu.

Această icoană a Maicii Domnului este una dintre cele patru icoane împărătești din vechiul paraclis al Cetății Neamțului, al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. O alta, identică, se află în biserica Mănăstirii Neamț. În trecut, icoana era împodobită cu diverse obiecte aduse de credincioși, ca recunoștință pentru vindecările dobândite.

În partea de jos a icoanei găsim următoarea însemnare: „Această sfântă icoană a Maicii Domnului este afierosită bisericii noastre din satul Miclăușeni de prea cuviosul arhimandrit și stareț al Mănăstirii Neamț Chir Ilarie cu tot soborul și ne-au adus-o doi părinți duhovnici anume Mardare și Neonil anul 1824 septembrie 8 zile, în zilele prea sfințitului Mitropolitul Moldovei D. D. Veniamin. O au ferecat cu argint precum se vede, cei mai sus însemnați, spre veșnică pomenire”.

Ca un detaliu, cele 3,1 kg de argint au fost folosite astfel: 1630 dramuri (grame) s-au folosit la fața icoanei, 580 dramuri la pervazuri, 36 la margini, 829 la coroana Maicii Domnului și a Mântuitorului și 24 dramuri la cuiele de fixare.

Pe spatele icoanei sunt pictați trei mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe: Sfinții Ierarhi Spiridon, Nicolae și Alexandru.

Mângâierea sfinților de la Miclăușeni

În biserica Mănăstirii Miclăușeni, pelerinii se pot închina unei sfinte cruci de argint lucrată în filigran, cu sfinte moaște, donație a vornicului Alecu și soției sale, Ecaterina, în 1841. În interiorul acesteia se află sfinte moaște de la următorii sfinți: Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat (prăznuit la 30 noiembrie), Sfântul Sfințit Mucenic și Apostol Iacob, rudenia Domnului (prăznuit la 23 octombrie), Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan (27 decembrie), Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir (26 octombrie), Sfântul Mucenic Mina (prăznuit la 11 noiembrie), Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul (27 noiembrie), Sfânta Mare Muceniță Varvara (4 decembrie), Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie (15 decembrie), Sfântul Mucenic Trifon (prăznuit la 1 februarie), Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (23 aprilie), Sfânta Mare Muceniță Marina (17 iulie), Sfânta Cuvioasă Muceniță Parascheva din Roma (26 iulie), Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon (27 iulie) și Sfântul Apostol Vartolomeu (11 iunie). Tot aici se mai găsește o părticică din sfințitul lemn al Sfintei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos.

De la același autor

Ultimele din categorie