Dragostea nu se arată cu adevărat decât prin fapte

Cuvinte duhovnicești

Dragostea nu se arată cu adevărat decât prin fapte

    • mână prin iarba verde
      Dragostea nu se arată cu adevărat decât prin fapte / Foto: Oana Nechifor

      Dragostea nu se arată cu adevărat decât prin fapte / Foto: Oana Nechifor

În rugăciunea pentru aproapele trebuie să înțelegem și rugăciunile pentru cei morți, în virtutea dragostei care ne leagă de toți: pe noi de ei și pe ei de noi.

Să-L iubim pe Dumnezeu și să săvârșim faptele milei pentru om. Faptele milei sunt cele arătate la Matei 25, 35-36; 42-43, adică: a hrăni pe cel flămând, a da apă celui însetat, a îmbrăca pe cel gol, a îngriji pe cei bolnavi, a cerceta pe cei din închisori, a îngropa pe cel mort. Acestea sunt faptele milei trupești.

Iar faptele milei sufletești sunt: a îndrepta pe cel rătăcit, a învăța pe cel neștiutor, a sfătui pe cel îndoielnic în credință, a ne ruga pentru aproapele, a mângâia pe cel întristat, a răbda asuprirea oamenilor, a ierta pe cei ce ne-au greșit. În rugăciunea pentru aproapele trebuie să înțelegem și rugăciunile pentru cei morți, în virtutea dragostei care ne leagă de toți: pe noi de ei și pe ei de noi. Iar „dragostea nu se arată decât prin faptă” (I Ioan 3, 18).

(Un mare mărturisitor creștin: Preotul Constantin Sârbu, Editura Bonifaciu, București, 2008, p. 271)