Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi

Documentar

Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi

  • Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi
   Foto: Mihai Alex Olteanu

   Foto: Mihai Alex Olteanu

  • Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi
   Foto: Mihai Alex Olteanu

   Foto: Mihai Alex Olteanu

  • Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi
   Foto: Mihai Alex Olteanu

   Foto: Mihai Alex Olteanu

  • Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi
   Foto: Mihai Alex Olteanu

   Foto: Mihai Alex Olteanu

  • Exponatul lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi
   Foto: Mihai Alex Olteanu

   Foto: Mihai Alex Olteanu

Muzeul Mitropolitan din Iași, în parteneriat cu portalul doxologia.ro, aduce în atenția publicului încă un obiect care a fost selectat pentru a fi pus în valoare ca exponat al lunii iulie 2022: Engolpionul „Iisus Hristos” al Mitropolitului Veniamin Costachi, expus în sala Sinaxar, în vitrina eveniment, inaugurată cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea Mitroplitului Calinic Miclescu.

Ideea expunerii acestui engolpion a venit în momentul apropierii aniversării Mitropolitului Calinic Miclescu, prilej cu care a fost identificat tabloul acestui ierarh al Moldovei. În momentul în care am văzut tabloul, am constatat că Muzeul Mitropolitan Iași deține în depozit și crucea pectorală, dar și engolpionul cu care ierarhul era reprezentat în tabloul datat în anul 1861.

Engolpionul este compus dintr-o icoană-medalion a Mântuitorului Iisus Hristos realizată în email și din ornamentica realizată în jurul acesteia, cu ajutorul unui aliaj aur-argint și a pietrelor prețioase: diamante și smaralde. În partea superioară a engolpionului se află montată o mitră realizată în același stil cu celelalte ornamente ale engolpionului, iar în partea din spate este prinsă cheița pentru lanțul de susținere, realizat din argint aurit. În icoană, Mântuitorul Iisus Hristos este reprezentat tânăr, cu capul descoperit și înveșmântat într-o tunică de culoare roșie, peste care poartă o mantie de culoare albastră, care Îi acoperă un singur umăr. În mâna stângă ține un glob crucifer, iar cu mâna dreaptă binecuvintează.

Odată cu studierea minuțioasă a însemnelor arhierești deținute de Muzeul Mitropolitan Iași, am aflat că acest engolpion a fost inventariat în anul 1910 la numărul 43, iar în inventarul din anul 1948, la numărul 29. De asemenea, din inventarul realizat în 1910, aflăm de la mențiuni că engolpionul fusese invetariat și în 1875, ocazie cu care engolpionul avea în partea inferioară atașat un „smaragd picătură, înconjurat de 15 brilante”. În 1910 acest smarald lipsea, fiind înlocuit cu „o cruce de argint aurit cu pietre colorate false”. În inventarul din 1948 nu se mai menționează această cruce, iar în prezent englpionul nu mai are atașată crucea menționată în 1910, dar nici nu știm exact momentul desprinderii ei. Un alt lucru mentionat în inventarul din 1948 este faptul că engolpionul este „fără cutie”.

De asemenea, studiind tablourile și fotografiile ierarhilor Moldovei pe care le deținem în depozitul Muzeului Mitropolitan Iași, am constatat că acest engolpion a fost reprezentat de 9 ori, fiind purtat de 6 mitropoliți. Avem, astfel, trei reprezentări ale Mitropolitului Veniamin Costachi purtând acest engolpion, apoi Sfântul Ierah Iosif cel Milostiv este reprezentat de două ori (o dată într-un tablou și o dată într-o fotografie datată în 1895) cu acest engolpion. De asemenea acest engolpion a fost reprezentat într-un tablou al Mitropolitului Calinic Miclescu și apare în fotografii ale Mitropoliților Patenie Clinceni, Pimen Georgescu și Iustinian Marina.

Așadar, vă invităm să vizitați Muzeul Mitropolitan pentru a vedea acest obiect de mare valoare, dar și pentru a descoperi multe alte odoare păstrate peste vremuri de Mitropolia Moldovei și Bucovinei.