Cum să creștem copii fericiți

E bine ca educaţia copiilor să se petreacă în mijlocul naturii sau cel puţin să fie duşi în afara oraşului un timp mai îndelungat.

O bucurie curată și liniştită o dă întotdeauna comuniunea cu natura. Natura ne conduce la cunoaşterea lui Dumnezeu, când „veşnica lui putere” ni se descoperă „din făpturi” (Romani 1, 20). Copiii vor fi învăţaţi să simtă în natură pe Creatorul ei şi să pătrundă Bunătatea, Pronia, Puterea şi înţelepciunea Lui. E bine ca educaţia copiilor să se petreacă în mijlocul naturii sau cel puţin să fie duşi în afara oraşului un timp mai îndelungat.

O bucurie curată, măreaţă, o poate da şi muzica. Muzica şi cântarea bisericească se apropie de rugăciune, înalţă şi curăţă sufletul; harpa în mâinile lui David alunga duhul rău de la Saul (I Regi 16, 23). Dar există şi cântece vulgare, imorale şi uşuratice. De acest gen de muzică copiii vor fi feriţi.

(N.E. Pestov, Cum să ne creştem copiii: calea spre desăvârşita bucurie, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2005, pp. 127-128)

De la același autor

Ultimele din categorie