Patru pricini pentru care harul îl părăsește pe om

Toate felurile de părăsire sunt mântuitoare şi pline de bunătatea şi de iubirea de oameni a lui Dumnezeu.

Patru sunt felurile generale ale părăsirii: Una din iconomie, cum este la Domnul, ca prin păruta părăsire cei părăsiţi să se mântuiască. Alta spre dovedire, cum este la Iov şi Iosif, ca să se arate unul stâlp al bărbăţiei, altul al neprihănirii. A treia spre povăţuire duhovnicească, cum este la Apostolul, ca, smerindu-se în cugetare, să păstreze covârşirea harului. În sfârşit, a patra este lepădarea, ca la iudei, ca pedepsiţi fiind, să fie încovoiaţi spre pocăinţă. Dar toate felurile sunt mântuitoare şi pline de bunătatea şi de iubirea de oameni a lui Dumnezeu.

(Sfântul Maxim Mărturisitorul, Filocalia,  vol. II, Editura Apologeticum, 2005, p. 157)

De la același autor

Ultimele din categorie