Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion

Locuri de pelerinaj

Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion

  • Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion
   Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion

   Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion

  • Foișorul Cinei de Taină ‒ Muntele Sion
   Calea Crucii – Via Dolorosa

   Calea Crucii – Via Dolorosa

Foişorul indică partea superioară a casei rezervată primirii oaspeţilor. Foişorul Cinei de Taină se află într-o clădire din Ierusalim, marcată de un minaret şi o cupolă, care se află la umbra impozantei biserici a Adormirii Maicii Domnului.

În acest foişor, ucenicii au stat la Cina de Taină împreună cu Iisus (Marcu 14, 12-26). Tot aici, Mântuitorul S-a arătat ucenicilor după Înviere (Ioan 20, 19-23).

Aici este și locul în care stăruiau apostolii cu un cuget în rugăciune şi în cereri împreună cu femeile şi cu Maria, Mama lui Iisus (Fapte 1, 12-14). Potrivit unei tradiţii foarte vechi, Foişorul a fost locuinţa Maicii Domnului după Înălţare. În această sală a fost ales Matia apostol în locul lui Iuda şi a avut loc Pogorârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii (Fapte 2, 1-12).

Pelerina Egeria descrie slujbele care erau săvârşite în biserica de pe Muntele Sion în amintirea arătărilor Domnului şi a Rusaliilor. Se pare că parterul era locul destinat rugăciunilor şi catehezelor, iar sala de la etaj era rezervată săvârşirii Sfintei Liturghii.

În secolul al IV-lea, Patriarhul Ierusalimului Ioan al II-lea (386-415) a construit o bazilică măreaţă, distrusă, însă, de perşi în anul 614. Reconstruită câţiva ani mai târziu de viitorul patriarh al Ierusalimului, Modest, biserica a fost din nou devastată de musulmani.

Cruciaţii au construit o bazilică cu trei naosuri, dintre care unul era închinat Adormirii Maicii Domnului, iar foişorul a fost inclus în interiorul noii bazilici. După căderea Regatului Latin, bazilica s-a ruinat treptat-treptat. A rămas în picioare în schimb Foişorul, încredinţat unor sirieni tributari arabilor.

În prima jumătate a secolului al XIV-lea, regele Robert de Napoli a obţinut Foişorul de la sultanul Egiptului, iar în anul 1335 Regina Sanda a construit o mănăstire în apropiere. După un secol de posesie paşnică, musulmanii i-au deposedat pe franciscani mai întâi de încăperile de la parter ale Foişorului, iar mai târziu şi de sala superioară. Foişorul a fost transformat în Moscheea profetului David, iar accesul a fost cu desăvârşire interzis creştinilor, până în secolul trecut când li s-a permis creştinilor să viziteze Foişorul, fără a putea săvârşi vreo slujbă. Restricţia s-a menţinut şi după anul 1967, când Foişorul a intrat în posesia statului Israel.

Complexul actual al Foişorului datează din secolul al XIV-lea. Sala superioară este construită în stil gotic. La parter se află aşa-zisul Mormânt al lui David, transformat de evrei în loc de pelerinaj şi centru de cult naţional.

(Foto) Foişorul Cinei celei de Taină de pe Muntele Sion

(Video) Ierusalim - locul Cinei celei de Taina