Grădina Ghetsimani – locul în care au început Pătimirile Mântuitorului

Locuri de pelerinaj

Grădina Ghetsimani – locul în care au început Pătimirile Mântuitorului

    • Grădina Ghetsimani
      Grădina Ghetsimani – locul în care au început Pătimirile Mântuitorului / Foto: Pr. Silviu Cluci

      Grădina Ghetsimani – locul în care au început Pătimirile Mântuitorului / Foto: Pr. Silviu Cluci

Potrivit Evangheliei, Ghetsimani se leagă de rugăciunea dinainte de Sfintele Pătimiri, de trădarea lui luda şi arestarea lui Iisus (Matei 26, 36; Marcu 14, 32; Luca 22, 39; Ioan 18). Cu alte cuvinte, de aici au început Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului.

Ghetsimani înseamnă, în ivrit, „tescuirea măslinelor”. De altfel, după tradiţie, măslinii care înconjoară zona dăinuie din timpul Mântuitorului.

Ghetsimani se află la est de Ierusalim, pe albia râului Chedron, cunoscută şi sub numele biblic de Valea Iosafat. Pornind din Ierusalim, râul curge prin pustiul Iudeii, ocoleşte Lavra Sfântului Sava şi se varsă în Marea Moartă. Potrivit tradiţiei creştine, în râul Chedron, chiar în zona Ghetsimani, se va petrece Judecata de Apoi. Această tradiţie este legată de numele Iosafat, provenind din Iahve-Shafot, care înseamnă Dumnezeu judecă (Ioil 3, 2).

În secolul IV, evenimentele legate de patimile şi rugăciunea dinainte Mântuitorului Iisus au fost fixate topografic şi recunoscute ca locuri de pelerinaj şi centre de cult.

La Ghetsimani sunt venerate două locuri sfinte: Peştera Arestării şi Stânca Agoniei din bazilica cu acelaşi nume.

(Foto) Grădina Ghetsimani – cel mai iubit loc de rugăciune al lui Iisus

(Video) Ierusalim – Grădina Ghetsimani