Unsprezece ani de la aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi (2007)

13 Octombrie 2007 10:25 Ştiri

S-a încetăţenit deja tradiţia ca, în fiecare an, de hramul Cuvioasei Parascheva să fie aduse din ţările ortodoxe nepreţuite odoare, care să fie aşezate spre închinare alături de racla Sfintei Parascheva, deschizând astfel calea către „co­muniunea între sfinţi“, după cum spunea IPS Mitro­polit Daniel, actualul Patri­arh al BOR. Astăzi se împlinesc unsprezece ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfântului Apostol Andrei, cel care a propovăduit cuvântul Evangheliei pe teri­toriul ţării noastre. Din iniţiativa IPS Mitropolit Da­niel, astăzi Patriarhul BOR, sfintele moaşte au fost adu­se la Iaşi pe 12 octombrie 1996, de o delegaţie a Bi­sericii Greciei, condusă de IPS Nicodim, Mitropolitul de Patras. La 17 octombrie, sfintele moaşte au popositla Galaţi, oraş aflat sub pa­tronajul spiritual al Sfântului Apostol Andrei. Ele au fost apoi readuse la Iaşi, unde au rămas până în ziua de 19 octombrie, când s-au întors în Patras - Grecia.

În cuvântul rostit cu prilejul acestui mare eveni­ment, IPS Mitropolit Da­niel, actualul Patriarh al BOR, sublinia atunci semnificaţia spirituală şi istorică a  momentului:  „Ce mare binecuvântare! Moaştele Sfântului Andrei, de la începutul mileniului întâi creştin, se întâlnesc acum aici, la Iaşi, cu moaştele Cu­vioasei maicii noastre Parascheva, care a trăit la începutul mileniului al II-lea, o binecuvântare şi o întărire pentru ca noi să răspundem chemării sfinte a lui Hristos şi în mileniul al III-lea, cu credinţa Sfântului Andrei şi evlavia Sfintei Parascheva.“ Pentru că a­ducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi a fost o sărbătoare a întregii Ortodoxii româneşti, dovadă fiind amplul pelerinaj care a avut loc şi evlavia credincioşilor faţă de „Apos­tolul Românilor“. La propu­nerea IPS Mitropolit Dani­el, actualul Patriarh al BOR, în calendarul creştin ortodox, începând cu anul 1997, pe 13 octombrie apa­re consemnată, ca sărbătoare cu cruce neagră, „Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Andrei la Iaşi“. Tot atunci, Sfântul A­postol Andrei a fost numit în mod oficial ocrotitorul ro-mânilor. (N. O.)

Citește alte articole despre: Sfântul Apostol Andrei, moaște

Ultimele din categorie