Importanţa Sfintelor Taine în viaţa unui copil

Creşterea copiilor

Importanţa Sfintelor Taine în viaţa unui copil

    • Importanţa Sfintelor Taine în viaţa unui copil
      Foto: Adrian Sârbu

      Foto: Adrian Sârbu

Tainele sunt ca un cer albastru peste pământul plin de păcate. Acesta este pământul făgăduinţei. E ceea ce îmbracă în trup şi sânge credinţa noastră; e ceea ce asemenea focului topeşte gheaţa din sufletele noastre şi înmoaie inimile noastre învârtoşate din cauza lipsei sentimentelor. Este acea „lumină a zilei”, care alungă întunericul ce ne înconjoară. Câtă înţelepciune, adevăr şi bucurie conţin ele!

Copiii care se pregătesc să primească Sfintele Taine trebuie să înţeleagă importanţa lor şi harul ce se dă prin ele. Despre acest lucru vom discuta cu ei şi o dată cu creşterea lor îi vom iniţia în cunoaşterea importanţei Sfintelor Taine.

Preotul Valentin Svenţiţki scrie: „Tainele sunt ca un cer albastru peste pământul plin de păcate. Acesta este pământul făgăduinţei. E ceea ce îmbracă în trup şi sânge credinţa noastră; e ceea ce asemenea focului topeşte gheaţa din sufletele noastre şi înmoaie inimile noastre învârtoşate din cauza lipsei sentimentelor. Este acea «lumină a zilei», care alungă întunericul ce ne înconjoară. Câtă înţelepciune, adevăr şi bucurie conţin ele!”.

Cu adevărat, Duhul Mângâietor, despre care a vorbit Mântuitorul ucenicilor Săi, se pogoară şi peste noi. Prin Tainele Bisericii copiii comunică în mod direct cu Însuşi Mântuitorul. Refuzându-le să participe la Sfintele Taine, noi încălcăm porunca Mântuitorului.

Să ne amintim mereu cuvintele lui: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu” (Marcu 10, 14).

(Nikolaj Evgrafovich Pestov, Cum să ne creștem copiii: calea spre desăvârșita bucurie, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2005, pp. 41-42)