Cum se tâlcuiește versetul „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăţia.”?
 

Foto: Ștefan Cojocariu

Ma iertati ca va deranjez! Citesc la Luca cap 12 v 32. Ce vrea să spună? Multumesc!

pr Andrei Atudori a răspuns:
5 Iulie 2018

Doamne ajută!

Gabriel, ca să îți răspund mă voi folosi de cuvintele Sfântului Teofilac al Bulgariei. Ai în vedere faptul că orice verset din Biblie trebuie înțeles în context.

„Turmă mică” numeşte Domnul pe cei care vor a fi ucenici ai Lui, ori pentru că în lumea aceasta Sfinţii sunt mici şi defăimaţi pentru neagoniseala şi neaverea cea de bunăvoie, ori pentru că numărul oamenilor este întrecut de mulţimea îngerilor, care este fără de număr şi fără de asemănare ne covârşeşte pe noi. Iar cum că mai mulţi sunt îngerii, adeverit este din pilda pe care a zis-o Domnul, anume că mai mult se bucură păstorul de [oaia] cea una care s-a pierdut şi s-a aflat, decât de cele nouăzeci şi nouă care nu s-au rătăcit (Luca 15, 4-7). Căci a arătat de aici că precum este [oaia] cea una faţă de cele nouăzeci şi nouă, tot aşa este şi firea omenească, faţă de cea îngerească.

Şi zice: „Nu te teme, turmă mică", în loc de „nu fi necredincioasă, ci crede; căci va purta grijă de tine Dumnezeu, deşi tu nu te grijeşti". Pentru ce? „Pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia". Deci, de vreme ce împărăţia o dă, cu mult mai vârtos va da cele pământeşti. Deci nu fi necredincioasă, că dacă la neagoniseală nu te vei nevoi şi vei dobândi [bogăţii], nu vei avea pe Cel Care va purta grijă de tine, ci vinde-ţi averile şi le dă milostenie, şi-ţi fă „comoară neîmpuţinată".

Așadar, Gabriel, cuvântele acestea sunt spuse de Mântuitoul Hristos în contextul în care vorbește despre grijile vieții și sunt o chemare la curaj în a urma învățătura Sa de a ne îngriji mai întâi de suflet pentru în felul acest vom dobândi Împărăția pe care Dumnezeu a binevoit să ne-o dea.

pr. Andrei

Adaugă comentariul tău

De la același autor

Ultimele din categorie

Bloc Social Icons