Katholikonul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” – Athos

Locuri de pelerinaj

Katholikonul Mănăstirii „Sfântul Pantelimon” – Athos

  • Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

  • Foto: Silviu Cluci

   Foto: Silviu Cluci

Katholikonul este închinat Sfântului Pantelimon. Biserica este construită în stil athonit, dar îmbină în ea elemente arhitectonice greceşti şi ruseşti. Turlele, opt la număr, în formă de bulb, urmează stilul rusesc.

Potrivit inscripţiei de deasupra intrării în pridvor, construcţia a început în anul 1812 şi s-a încheiat în 1821. Inscripţia îl menţionează drept ctitor al mănăstirii pe Scarlat Callimah (1809-1889), domnitorul Moldovei. Stema Moldovei ‒ capul de bour, având trecut lângă ea anul 1819 –, sculptată în piatră, se vede şi astăzi pe unul dintre pereţii turnului mănăstirii, lângă trapeză.

Catapeteasma, bogat decorată, provine din Rusia. Picturile din pronaos şi naos (1855) au influenţe ale artei picturale ruseşti.

Sigiliul patriarhal din 1875 a rânduit ca în katholikon slujbele să se săvârşească alternativ în ruseşte şi greceşte. Biserica se mai numeşte şi „katholikon grecesc”, faţă de Paraclisul Sfântului Mitrofan de Voronej, pe care îl foloseau ruşii drept katholikon din 1858.

Între anii 1887-1888, mănăstirea a fost refăcută de ţarul Rusiei Alexandru al III-lea.

(Foto) Mănăstirea Sfântul Pantelimon – Athos